Välkommen till
Smådjurschansen

Vi är en ideell förening som arbetar med omhändertaganden och omplaceringar av kaniner och smådjur.

Vi vill verka för att höja värdet på dessa djur och vi är även ett godkänt omplaceringshem via Sveriges Kaninvälfärdsförening.

Vi innehar tillstånd enligt djurskyddslagen 6 kap. 4 §.