Övrigt

Hubert

Stad: Stockholm

Ålder: okänd, men inte fullvuxen

Kön: okänd

Djurslag: väsande kackerlacka

Kom till Smådjurschansen: november 2023

Pris: 50kr

Bakgrund
Hubert kom till Smådjurschansen i november 2023 efter att ha hittats ensam i en trappuppgång.