Om Smådjurschansen

Smådjurschansen grundades av Johanna Rosenhed och Therese Bergman som tillsammans har över 10 års erfarenhet av att driva omplaceringsverksamhet för kaniner och smådjur.

Tillsammans med våra fantastiska jourhem omhändertar och omplacerar vi 400-500 djur varje år. Vi är i dagsläget verksamma i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Örebro, Borås, Ludvika, Borlänge och Falun med omnejder. Djuren vi tar emot kommer ifrån olika bakgrunder: de kan komma från familjer som inte längre kan ha kvar dem, de kan vara upphittade ute, de kan vara inlämnade för avlivning på kliniker eller komma från vanvårdsfall via länsstyrelsen eller polisen. Hos oss bor djuren tryggt i hemmiljö i väntan på att bli adopterade.

Smådjurschansen vill verka för att höja värdet på kaniner och är godkänt omplaceringshem via Sveriges Kaninvälfärdsförening. Vi innehar §16 tillstånd från länsstyrelsen.