Bli jourhem

Observera att vi ej svarar på jourhemsansökningar som uppenbarligen ej uppfyller våra krav och/eller ej har läst informationen nedan. 

 
Smådjurschansen har inget djurhem utan alla våra djur bor som familjemedlemmar hos privatpersoner, så kallade jourhem, i väntan på att rätt familj hör av sig och vill adoptera. Vi har jourhemsverksamhet runt Stockholm, Uppsala, Örebro, Göteborg, Borås, Falun, Borlänge och Ludvika. Som jourhem behöver ni kunna ta er till någon av följande veterinärkliniker:
 

Örebro: 

Dalarna:

Uppsala:

Stockholm:

Göteborg:

Borås:

Ulricehamn:
Växjö:
Jönköping:
 • Smådjursveterinären a6 (observera att vi ej kan slipa tänder här, vid behov behöver man kunna ta sig till Ulricehamn)
 
Som jourhem till kanin väljer ni själva om ni vill ha kaninen ute eller inne. Bur kan finnas att låna av föreningen, dock ska ingen kanin vara instängd i bur utan buren ska endast användas som en trygg punkt för kaninen. Vårt minimikrav på kaninens boyta är 5 kvadratmeter obruten yta. Varje dag ska kaninen få möjlighet att röra sig på en yta större än denna. Gnagare så som hamstrar och gerbiler ska bo i boenden som är minst ca 100x50cm. Råttor, degus och chinchillor ska bo i stora och artanpassade boenden och marsvin ska bo så stort som möjligt med möjlighet att få komma ut ur buren när de själva önskar. Fåglar ska bo stort och rymligt, samt ska gärna få flyga fritt. Reptiler ska bo stort och artanpassat. Burar kan finnas att låna av föreningen. Som jourhem till gnagare bör man kunna ta emot alla sorters gnagare. 

Det är otroligt givande att vara jourhem och ni kan verkligen känna att ni ger ett djur chansen till ett bättre liv. Tillsammans med våra fantastiska jourhem räddar Smådjurschansen mellan 300 – 500 kaniner och smådjur varje år. Djuren som vi tar emot har olika bakgrund; det kan vara upphittade djur, vanvårdade djur eller djur som av olika anledningar inte kan vara kvar i sina hem. Ibland har vi mycket information om djuren som behöver jourhem, ibland ingen alls. Vi tvingar aldrig någon att ta emot ett jourdjur utan det förs alltid en dialog innan jourdjuret kommer hem till er.

Alla kaniner kastreras, vaccineras och får genomgå en komplett kontroll av munhåla innan adoption. Det är ni som jourhem som är ansvarig för att ta djuret till veterinären. Som jourhem till gnagare, reptiler och fåglar bör dessa inom Stockholms län kunna tas till Animallogos Djurhälsa. Det är även ni som jourhem som är ansvarig för att bedöma om och när djuret är i behov av veterinärvård för sjukdom eller skada. Man ska regelbundet kolla igenom djuret, för samtliga djur görs detta utefter en checklista som vi tillhandahåller. Viktigt är att alltid ha en dialog med din kontaktperson på Smådjurschansen innan djuret tas till veterinär då Smådjurschansen bekostar all veterinärvård. Som jourhem måste ni sköta djuret enligt föreningens anvisningar och ni står för vardagliga utgifter så som hö, strömedel och leksaker.

 
Som jourhem är ni en viktig del i att rädda djur samt att hitta nya hem till dem. Det är viktigt att ni håller kontakt med föreningen och att ni kontinuerligt ser till att uppdatera oss med ny information om djuret samt uppdatera oss med nya bilder och videoklipp på djuret. Detta behövs för att kunna hitta ett nytt och individanpassat hem till djuret. Vi kommunicerar främst genom vårt interna grupp på Facebook, därför har vi som krav att ni som jourhem har eller skaffar Facebook för att kunna interagera med oss där. Ansvarig för att hitta ett nytt hem är Smådjurschansen. Vi sållar bort oseriösa intresseanmälningar och de personer eller familjer som blir godkända för adoption kommer ni som jourhem få kontakt med för att bestämma när det passar för dem att hälsa på djuret. Det är viktigt att ni som jourhem har tid att kontakta eventuella adoptörer och har tid att ta emot besök. 

Hur lång tid ett djur behöver stanna hos er beror helt enkelt på hur lång tid det tar att hitta ett bra permanent hem. Skulle en situation uppstå som gör att ni inte kan ha kvar djuret hjälps vi åt med att lösa situationen men tänk på att det kan ta tid att hitta ett nytt jourhem. Ni behöver kunna vara jourhem i minst 6 månader. Om ni ska åka bort under tiden du har en ett jourdjur så är det ni som är ansvarig för att ordna djurvakt de dagar ni är bortresta. Om ni har egna djur är det viktigt att jourdjuret kan hållas åtskild från dessa. 

Som jourhem får ni naturligtvis välja att själv adoptera djuret, vi kan dock inte neka ett redan godkänt hem som besökt och bokat ert jourdjur. Jourhem får ej rabatt utan det är samma adoptionskostnad samt adoptionskrav på jourhem som på övriga adoptörer. Alla jourhem får ett jourhemsavtal mailat till sig vilket signeras med bank-id.

Vid frågor är ni  välkomna att kontakta oss. 

Är ni intresserade av att bli jourhem? Fyll i ansökan nedan.

Ansökan om att bli jourhem

  Har ni läst informationen om att bli jourhem och är införstådd i Smådjurschansens krav på jourhemmet?

  För- och efternamn

  Födelseår

  E-post

  Telefonnummer

  Postadress

  Postnummer

  Ort

  Hur ser familjen ut? Om barn finns, ange ålder

  Vilka djur finns idag i familjen? Beskriv dem gärna

  Vilka djurslag kan ni agera jourhem åt? Kaniner, gnagare, fåglar eller reptiler?

  Har ni tidigare erfarenhet av djurslagen?

  Om ”ja”, beskriv er erfarenhet

  Beskriv hur djurets boende skulle se ut hos er

  Till vilka av våra veterinärer kan ni ta er? Ni finner alla veterinärer högst upp på sidan.

  Hur länge kan ni vara jourhem?

  När kan ni börja vara jourhem?

  Har ni Facebook? Om inte, kan ni tänka er skaffa detta för att kunna medverka i vår interna grupp på Facebook?

  Är ni införstådda i att svarsmailet kan hamna i skräpkorgen?


  Godkännande

  Genom att skicka detta formulär accepterar ni att Smådjurschansen sparar och bearbetar era uppgifter för att kunna kontakta dig. Ni kan läsa mer om vår integritetspolicy här.