Bli jourhem

OBS! På grund av hög arbetsbelastning kan det ta tid innan vi hinner svara på din ansökan.
 
Smådjurschansen har inget djurhem utan alla våra djur bor som familjemedlemmar hos privatpersoner, så kallade jourhem, i väntan på att rätt familj hör av sig och vill adoptera. Vi har jourhemsverksamhet runt Stockholm, Uppsala, Örebro, Göteborg, Borås, Falun, Borlänge och Ludvika. Som jourhem behöver du kunna ta dig till någon av följande veterinärkliniker:
 

Örebro: 

Dalarna:

Uppsala:

Stockholm:

Göteborg:

 
Som jourhem till kanin väljer du själv om du vill ha den ute eller inne. Bur kan finnas att låna av föreningen, dock ska ingen kanin vara instängd i bur utan buren ska endast användas som en trygg punkt för kaninen. Vårt minimikrav på kaninens boyta är 5 kvadratmeter. Varje dag ska kaninen få möjlighet att röra sig på större yta än så. Gnagare och fåglar ska bo stort och rymligt, fåglar ska gärna få flyga fritt. Bur kan finnas att låna av föreningen.

Det är otroligt givande att vara jourhem och du kan verkligen känna att du ger kaniner chansen till ett bättre liv. Tillsammans med våra fantastiska jourhem räddar Smådjurschansen mellan 300 – 500 kaniner och smådjur varje år. Djuren som vi tar emot har olika bakgrund; det kan vara upphittade djur, vanvårdade djur eller djur som av olika anledningar inte kan vara kvar i sina hem. Ibland har vi mycket information om djuren som behöver jourhem, ibland ingen alls. Vi tvingar aldrig någon att ta emot ett jourdjur utan det förs alltid en dialog innan jourdjuret kommer hem till dig.

Alla kaniner kastreras, vaccineras och får genomgå en komplett kontroll av munhåla innan adoption. Det är du som jourhem som är ansvarig för att ta djuret till veterinären. Det är även du som jourhem som är ansvarig för att bedöma om och när djuret är i behov av veterinärvård för sjukdom eller skada. Man ska regelbundet kolla igenom djuret, för kaniner görs detta utefter en checklista som vi tillhandahåller. Viktigt är att alltid ha en dialog med din kontaktperson på Smådjurschansen innan djuret tas till veterinär då Smådjurschansen bekostar all veterinärvård. Som jourhem måste du sköta djuret enligt föreningens anvisningar och du står för vardagliga utgifter så som hö, strömedel och leksaker.

 
Som jourhem är du en viktig del i att rädda djur samt att hitta nya hem till dem. Det är viktigt att du håller kontakt med föreningen och att du kontinuerligt har tid att uppdatera oss med ny information om djuret samt uppdatera oss med nya bilder och videoklipp på djuret. Detta behövs för att kunna hitta ett nytt och individanpassat hem till djuret. Ansvarig för att hitta ett nytt hem är Smådjurschansen. Vi sållar bort oseriösa intresseanmälningar och de personer eller familjer som blir godkända för adoption kommer du som jourhem få kontakt med för att bestämma när det passar för dem att hälsa på djuret. Det är viktigt att du som jourhem har tid att kontakta eventuella adoptörer och har tid att ta emot besök. 

Hur lång tid ett djur behöver stanna hos dig beror helt enkelt på hur lång tid det tar att hitta ett bra permanent hem. Skulle en situation uppstå som gör att du inte kan ha kvar djuret hjälps vi åt med att lösa situationen men tänk på att det kan ta tid att hitta ett nytt jourhem. Du behöver kunna vara jourhem i minst 6 månader. Om du ska åka bort under tiden du har en ett jourdjur så är det du som är ansvarig för att ordna djurvakt de dagar du är bortrest. Om du har egna djur är det viktigt att jourdjuret kan hållas åtskild från dessa. 

Som jourhem får du naturligtvis välja att själv adoptera djuret, vi kan dock inte neka ett redan godkänt hem som besökt och bokat ert jourdjur. Jourhem får ej rabatt utan det är samma adoptionskostnad för alla samt gäller samma adoptionskrav på jourhem som på övriga adoptörer. Alla jourhem får ett jourhemsavtal mailat till sig vilket signeras med bank-id.

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss. 

Är du intresserad av att bli jourhem? Fyll i ansökan nedan.

Ansökan om att bli jourhem

  Har du läst informationen om att bli jourhem och är införstådd i Smådjurschansens krav på jourhemmet?

  För- och efternamn

  Födelseår

  E-post

  Telefonnummer

  Postadress

  Postnummer

  Ort

  Hur ser familjen ut? Om barn finns, ange ålder

  Vilka djur finns idag i familjen? Beskriv dem gärna

  Vilka djurslag kan ni agera jourhem åt?

  Har ni tidigare erfarenhet av djurslagen?

  Om ”ja”, beskriv er erfarenhet

  Beskriv hur djurets boende skulle se ut hos er

  Till vilka av våra veterinärer kan du ta dig? Du kan se aktuella veterinärer här.

  Hur länge kan du vara jourhem?

  Är du införstådd i att svarsmailet kan hamna i skräpkorgen?

  Godkännande
  Genom att skicka detta formulär accepterar du att Smådjurschansen sparar och bearbetar dina uppgifter för att kunna kontakta dig. En jourhemsansökan som inte leder till en tillfällig placering raderas efter två veckor och inga uppgifter sparas. Du kan läsa mer om vår integritetspolicy här.