Integritetspolicy

På vår hemsida används cookies för att få webbsidan att fungera bättre. Cookies är små filer som lagras i din webbläsare. Läs mer om Cookies på Post och Telestyrelsens webbplats

När du fyller i och skickar in ett formulär via vår webbsida så skickas dina uppgifter automatiskt via mail till den person som är ansvarig för just det området. Inga uppgifter sparas i anslutning till webbsidan. En del av dessa uppgifter sparas dock på vår mail eller i vårt journalsystem för att vi ska kunna behandla ditt inskickade formulär och kontakta dig. Om det däremot blir aktuellt med adoption så kommer vi spara dina kontaktuppgifter för att kunna hålla kontakt med dig tills ärendet är avslutat och därefter i dokumentationssyfte.

Om du vill vara jourhem via oss behöver vi spara ditt namn och dina kontaktuppgifter i syfte att kommunicera med dig angående djuret/djuren som du kommer att vara jourhem för. I samråd med dig kan vi också lämna ut kontaktuppgifter till potentiella adoptörer. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part. De som tar del av dina uppgifter är personer inom föreningen med ansvar över olika områden.

Vill du få en kopia av de uppgifter som vi har sparat om dig så kontaktar du oss. Du har rätt att få dessa uppgifter rättade eller uppdaterade och du har rätt att begära att vi ska radera dina uppgifter. För åsikter, invändningar eller frågor kring vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta oss på webmaster@smadjurschansen.se.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att raderas.

Tycker du att vi behandlar dina uppgifter felaktigt kan du kontakta Datainspektionen. Läs mer om dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.