Om Smådjurschansen

Smådjurschansen är en ideell förening som startades 2018-09-01 av Johanna Rosenhed och Therese Bergman. Vi vill verka för att höja värdet på kaniner och andra smådjur och är ett godkänt omplaceringshem av Sveriges Kaninvälfärdsförening. Vi innehar av Länsstyrelsen utfärdat tillstånd enligt djurskyddslagen 6 kap. 4 §. Att föreningen är ideell innebär att all den tid och engagemang som vi lägger på Smådjurschansen är utan ekonomisk ersättning. Alla pengar vi får in går oavkortat till djuren.
.
Smådjurschansen tar emot kaniner, gnagare och fåglar från olika förhållanden. Det kan vara vanvårdsärenden via länsstyrelsen, upphittade djur eller djur som av olika anledningar inte kan vara kvar hos sina ägare. Varje år tar vi emot cirka 500 djur. Djuren hos Smådjurschansen bor i hemmiljö, i så kallade jourhem, i väntan på adoption. Där får de all den omvårdad och veterinärvård de behöver innan de kan adopteras till nya hem. Vi har ungefär 150 fantastiska jourhem som tar hand om djuren som är under Smådjurschansens beskydd.