Söker hem

Samtliga kaniner som söker hem via Smådjurschansen har blivit vaccinerade och fått sina fram -och kindtänder kontrollerade hos veterinär innan adoption. De som är tillräckligt gamla har även blivit kastrerade innan adoption. Sjuka djur eller djur med misstänkt sjukdom tas alltid till veterinär. Vi tar hellre djuret till veterinären en gång för mycket än en gång för lite.