Välkommen till Smådjurschansen

Vi är en ideell förening som arbetar med omhändertaganden och omplaceringar av kaniner och i viss mån även gnagare.

Vi vill verka för att höja värdet på kaniner och är godkänt omplaceringshem via Sveriges Kaninvälfärdsförening.

Vi innehar §16 tillstånd från länsstyrelsen.