Intresseanmälan

OBS! På grund av hög arbetsbelastning kan det ta tid innan ni får svar på er intresseanmälan. 

Samtliga frågor måste besvaras för att formuläret ska kunna skickas.

  Har du läst informationen om adoption och är medveten om Smådjurschansens krav på djurets boende?

  För- och efternamn

  Födelseår

  E-post

  Telefon

  Postadress

  Postnummer

  Ort

  Vad är namnet/namnen på de djur ni är intresserad av att adoptera?

  Hur ser familjen ut? Om barn finns, ange ålder

  Vilka djur finns idag i familjen? Beskriv dem gärna

  Om ni redan har en eller flera kaniner, beskriv hur ni har tänkt utföra ihopsättningen

  Om ni inte redan har en eller flera kaniner hemma, hur ser era tankar ut kring att skaffa fler kaniner i framtiden?

  Beskriv er tidigare erfarenhet av djurslaget ni vill adoptera

  Vilka egenskaper önskar ni hos djuret?

  Beskriv hur djurets boende skulle se ut hos er

  Vem tar hand om djuret vid semester eller krissituation?

  Vill ni ta över djurets försäkring i Agria om sådan finnes? Om inte, har ni tänkt försäkra i annat bolag? Om inte, hur ser er plan ut i det fallet djuret skulle bli sjukt och kräva veterinärvård?

  Är du införstådd i att svarsmailet kan hamna i skräpkorgen?

  Godkännande
  Genom att skicka detta formulär accepterar du att Smådjurschansen sparar och bearbetar dina uppgifter för att kunna kontakta dig. En intresseanmälan som inte leder till adoption raderas efter två veckor och inga uppgifter sparas.