Intresseanmälan

OBS! Intresseanmälningar vilka ej uppfyller våra krav eller där det tydligt framgår att insändaren ej läst våra krav på adoption kommer ej svaras på. 

Samtliga frågor måste besvaras för att formuläret ska kunna skickas.

  Har du läst informationen om adoption och är medveten om Smådjurschansens krav på djurets boende?

  För- och efternamn

  Fullständigt personnummer

  E-post

  Telefon

  Postadress

  Postnummer

  Ort

  Vad är namnet/namnen på de djur ni är intresserad av att adoptera?

  Hur ser familjen ut? Om barn finns, ange ålder.

  Vilka djur finns idag i familjen? Beskriv dem.

  Om ni redan har en eller flera fåglar/kaniner/råttor/marsvin, beskriv hur ni har tänkt utföra ihopsättningen

  Gäller endast intresseanmälan kanin: om ni inte redan har en eller flera kaniner hemma, hur ser era tankar ut kring att skaffa fler kaniner i framtiden?

  Beskriv er tidigare erfarenhet av djurslaget ni vill adoptera

  Vilka egenskaper önskar ni hos djuret?

  Beskriv hur djurets boende skulle se ut hos er

  Vem tar hand om djuret vid semester eller krissituation?

  Vill ni ta över djurets försäkring i Agria om sådan finnes? Om inte, har ni tänkt försäkra i annat bolag? Om inte, hur ser er plan ut i det fallet djuret skulle bli sjukt och kräva veterinärvård?

  Är du införstådd i att svarsmailet kan hamna i skräpkorgen?


  Godkännande

  Genom att skicka detta formulär accepterar du att Smådjurschansen sparar och bearbetar dina uppgifter för att kunna kontakta dig. En intresseanmälan som inte leder till adoption raderas efter två veckor och inga uppgifter sparas.